Logo Eloquo

Freelance vertaler  

Frans-Nederlands, Engels-Nederlands en Duits-Nederlands

Fulltime tot uw dienst sinds het begin van deze eeuw

Eloquo schrijft en vertaalt teksten in het Nederlands. We doen al het werk zelf en besteden niets uit. Ons streven is € 35,00 per gewerkt uur te factureren. De woordtarieven zijn vast, de tijdsplanning is uiteraard een benadering. De ene vertaling is nu eenmaal taaier dan de andere. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten als vertaler Engels-Nederlands, vertaler Frans-Nederlands en vertaler Duits-Nederlands, onze geschatte capaciteit en de kosten per woord. We tellen het aantal woorden in een document automatisch in Microsoft Word.

Tarieven, kortingen en toeslagen

We rekenen niets extra voor haastwerk, moeilijke teksten, bestandsconversies en eventuele correcties. Vraag om korting voor teksten van meer dan 10.000 woorden. Lees ook de pagina over het gebruik van CAT-software als hulpmiddel bij het vertalen. Voor grote vertalingen met behulp van een door u aangeleverd vertaalgeheugen (Wordfast, Trados, TMX etc.) of door u gesegmenteerde Word-documenten geldt: 50% korting voor 100% matches en repetitions, 25% korting voor 95%-99% matches, geen korting voor 0%-94% matches.

Tarieven

Copywriting en transcreatie

U levert losse teksten aan in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, aangevuld met marketingplannen, webadressen van concurrenten en tips, en vertelt ons voor wie de tekst is bedoeld. Eloquo verricht research en zorgt voor logisch opgebouwde, goed lopende, netjes opgemaakte Nederlandse teksten, waarin alle informatie is toegesneden op de doelgroep.

150 woorden per uur, € 0,25 per woord of € 35,00 per uur.


Vertalen

U levert Engelse, Franse of Duitse teksten als e-mailattachment aan. Eloquo zorgt voor een goede, op de doelgroep toegesneden vertaling in dezelfde opmaak als die van het brondocument.

250 woorden per uur, € 0,14 per bronwoord.


Herschrijven

U levert Nederlandse teksten aan waarover u niet tevreden bent. Eloquo zorgt voor logisch opgebouwde, goed lopende en netjes opgemaakte teksten, waarin alle informatie is toegesneden op de doelgroep.

250 woorden per uur, € 0,14 per woord.


Redigeren

U levert zowel het brondocument als het doeldocument aan van een reeds gemaakte vertaling. Eloquo verbetert vertaalfouten, spelfouten, grammaticale fouten, stijlfouten, inconsistenties, opmaakfouten en haperende en onduidelijke zinnen.

500 woorden per uur, € 0,07 per bronwoord.


Proeflezen

U levert zowel het brondocument als het doeldocument aan van een vertaling die al is geredigeerd en is opgemaakt voor publicatie. Eloquo verbetert de laatste foutjes en inconsistenties.

1000 woorden per uur, € 0,35 per bron- of doelwoord.


Het verschil tussen redigeren en proeflezen is niet altijd even duidelijk en afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde vertaling. Een vuistregel is dat de brontekst eigenlijk niet nodig is bij het proeflezen van een vertaling. In het geval dat teksten in een duurdere categorie blijken te vallen dan eerder overeengekomen, neemt Eloquo contact met u op voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

Vertalers worden geregeld gevraagd om machinevertalingen na te bewerken – bij voorkeur tegen een proefleestarief. Ik heb gemerkt dat ik daar niet geschikt voor ben.

Mijn uurtarief van € 35,00 is ook mijn minimumtarief.

10 redenen om met Eloquo te werken

Betrouwbaar

Ik neem geen vertalingen aan over onderwerpen waar ik geen verstand van heb. Op tijd leveren is voor mij een erezaak.

Beschikbaar

Vertalen is mijn werk. Ik ben fulltime als freelancer beschikbaar. Ik probeer per omgaande op e-mails te reageren en ben tijdens en na kantooruren ook telefonisch bereikbaar.

Ervaren

Ik ben in 1988 begonnen als tekstschrijver en ben sinds 1999 fulltime werkzaam als vertaler. Ik heb in het bedrijfsleven de opkomst van de pc en het internet meegemaakt en heb mijn voorsprong op IT-gebied goeddeels weten te behouden.

Precies

Een goede commerciële vertaler moet een pietje-precies zijn. Een geoefend en scherp oog voor foutjes en slordigheidjes in de spelling, grammatica en opmaak van het origineel en van de vertaling is onontbeerlijk. Mijn werk wordt bovendien nagekeken door mijn echtgenote, en die is nog strenger dan ik.

Flexibel

Omdat ik niet meer werk aanneem dan ik aankan, houd ik altijd tijd over voor spoedklusjes. Ik werk indien nodig ook in de avonduren en in het weekend.

Discreet

We houden uw vertrouwelijke informatie geheim. Sterker nog, niemand zal ooit weten dat ik voor u heb vertaald en wat ik voor u heb vertaald. U zult begrijpen dat ik om die reden ook geen referenties geef.

Slim

Ik heb een talenknobbel, een vlotte schrijfstijl en een helder denkvermogen. Door mijn degelijke algemene ontwikkeling en brede culturele interesse ben ik thuis op vele terreinen en lees ik me ook snel in in nieuwe onderwerpen.

Gemakkelijk

Met mij valt snel te schakelen. Ik vertaal even goed uit het Engels als uit het Frans en het Duits. Ik vertaal met Wordfast of met Trados, u zegt het maar. Ik heb nog nooit een bestandsindeling ontvangen waar ik geen raad mee weet en vertaal bijvoorbeeld zonder meerkosten HTML- en Excel-bestanden.

Veelzijdig

Ik vertaal geen medische, juridische of zeer technische teksten maar ben verder een alleseter. Ik ben gespecialiseerd in het vertalen van zakelijke teksten, marketing- en webteksten en teksten op het gebied van PR, IT, kunst en cultuur, gastronomie, toerisme, consultancy, logistiek en HR.

Betaalbaar

Mijn vertalingen worden nagekeken door zowel mij als mijn echtgenote. Dat is bij mijn vertaaltarief inbegrepen. Geen meerprijs voor spoedklussen, moeilijke teksten, bestandsconversies en eventuele correcties. Zeer scherp uurtarief.