Logo Eloquo

Intellectuele eigendomsrechten – Copyright

Copyright © 2002 – 2024 Eloquo – Gerard de Noord – All rights reserved.

Deze Eloquo internetsite (www.eloquo.nl, hierna te noemen "de Site") wordt u aangeboden door Eloquo, een handelsnaam voor freelance activiteiten van Gerard de Noord. Lees de Sitevoorwaarden voor u de Site bezoekt. In de Algemene Voorwaarden van Eloquo vindt u nadere bepalingen over rechten met betrekking tot teksten.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Eloquo of derden. Het met commerciële doeleinden openbaar maken, verveelvoudigen en/of bewerken van onderdelen van de Site waarop intellectuele eigendomsrechten berusten is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eloquo.

Het elektronisch of anderszins kopiëren van (onderdelen van) de Site is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om de Site op een doelmatige manier te raadplegen en om gebruik te maken van de op Site aangeboden producten en diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks naar de Site te laten verwijzen. Eloquo behoudt zich wel het recht voor zich te verzetten tegen het insluiten van (onderdelen van) de Site in andere websites of programma’s.